ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'

מס' 33 מתאריך 24/11/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3510/ 87/ 7תחנת תדלוק פנימית למוניות
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3489/ 87/ 7מועדון כושר, בני אפריים 228
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3518/ 87/ 7בקשה לשימוש חורג משטח פרטי פתוח לחנייה
גבעתייםבקשה ועדה מקומית459/ 8020/ 7שימוש חורג סמטת צור
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3519/ 87/ 7פטור מתקן חניה
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3521/ 87/ 7בקשה להקלה למבנה יבול לשנה מכולות קירור
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3522/ 87/ 7פטור מתקן חניה ברח' אחד העם 77 ת"א
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3484/ 87/ 7שימוש חורג ממחסן לחנות ספרים ברח' לבנון 286 ת"א
חולוןבקשה ועדה מקומית677/ 8014/ 7החלפת שימושים בתחום תכנית ח/ 370