ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 686 מתאריך 26/05/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2225/ ב"משרדים במתחם יצהר"04/12/2003
רמת גןתוכניתרג/ 1162דיור מוגן(קולנוע רמה)30/04/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3319מתחם יצחק שדה (חסן ערפה)28/11/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3248מיתקן ספורט ציבורי בצומת אבן גבירול - ש"י עגנון06/07/2009
הרצליהתוכניתהר/ 2066/ מחבית עלמין הרצליה20/03/2008
קרית אונותוכניתקא/ 364הגדלת שטח חלל הגג25/07/2006
בני ברקתוכניתבב/ 684/ אמגורים רח' הרב רוזובסקי שמואל10/06/2004
קרית אונותוכניתקא/ 365חדרים על הגג מגרשים 9-1012/01/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3334קרית שלום -שכונת שמעון ורח' בית יצקר
תוכניתתממ/ 5/ 2תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 2-נחל ירקון30/10/2007
תוכניתתממ/ 5/ 3תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 3-פארק איילון23/05/2005