ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 808 מתאריך 04/08/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2225/ ב"משרדים במתחם יצהר"04/12/2003
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2531מרכז הספורט הלאומי - הדר יוסף15/03/2005
רמת השרוןתוכניתרש/ 810איחוד וחלוקה31/10/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2797מתחם אליפלט- אילת05/02/2008
בני ברקתוכניתבב/ 701מתחם שוק אבו- חצירא15/04/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2718מתחם תע"ש רביבים18/02/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2611"שכונת פועלים ג'"07/07/2005
בת יםתוכניתבי/ 400/ 3אזור התעשיה תיקון תקן החניה16/11/2003
תוכניתתממ/ 5/ 2תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 2-נחל ירקון30/10/2007
תוכניתתממ/ 5/ 3תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 3-פארק איילון23/05/2005