ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 811 מתאריך 08/09/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2690בנין מגורים בפינת בני אפרים ומשה סנה15/01/2005
רמת גןתוכניתרג/ 1232בית אבות ברחוב רזיאל06/07/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3264מתחם הבימה20/12/2005
תוכניתתממ/ 5/ 2תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 2-נחל ירקון30/10/2007