ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 817 מתאריך 27/10/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2815תוספת קומה חלקית ברחוב בראזני
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2793תוספת בניה בקומות קרקע - רמת החי"ל23/05/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2771"תע"ש השלום"29/08/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2531מרכז הספורט הלאומי - הדר יוסף15/03/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ ע/ 1מרתפים15/01/2004
רמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ 320מתחם מסובים מזרח -השוק הסיטונאי13/03/2007
רמת גןתוכניתרג/ 1044/ אקביעת אזור מגורים מיוחד11/12/2003
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3278שינויי שטחי שירות (מרתף)לשטחים עיקריים11/12/2003
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3298תוספת זכיות למרכז מסחרי11/12/2003
תוכניתתממ/ 5/ 2תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 2-נחל ירקון30/10/2007