ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 691 מתאריך 19/01/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בני ברקתוכניתבב/ 704הרחבות דיור ברח' אבו פינת אבן גבירול26/02/2007
בני ברקתוכניתבב/ 707הרחבות דיור12/01/2006
בני ברקתוכניתבב/ 105/ צ/ 2שטחי שרות לבינייני ציבור
בני ברקתוכניתבב/ 740כהנמן 64 -וידיס04/09/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2658/ בקריית עתידים שינויי בינויי25/01/2006
קרית אונותוכניתקא/ 361ביטול הפקעה25/09/2008
הרצליהתוכניתהר/ 2019/ מחמלון-אחים עופר
בני ברקתוכניתבב/ 754בית אבות/ מגורים-בנידיקט13/09/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3276/ מחתוספת קומת גג
אור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 224ביטול סייפא של סעיף בתוכנית מאא/ במ/ 2008/02/2005
אור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 225שינויי סעיף בתוכנית הראשית08/02/2005
בת יםתוכניתבי/ מק/ 228/ בהוספת שימושים לצרכי ציבור ברח' ליבורנו 36
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית266/ 34/ 3/ 50החכרת שטח תת קרקעי מתחת לכיכר ציבורית (השעות היפות) ג' 7003 ח' 5
הרצליהתוכניתהר/ 2072שינויי יעוד משצ"פ למגורים מיוחד02/08/2006
חולוןתוכניתח/ 513בנין מגורים29/03/2005
בני ברקתוכניתבב/ 105/ ג/ 2עדכון מספרי חלקות24/02/2005
תל אביב-יפונושאהפקעות/ 1הפקעות שטחים ציבוריים עפ'י סעיף 189
בת יםתוכניתבי/ 228/ ברחוב ליבורנו 36 רמת הנשיא