ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 821 מתאריך 01/12/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמת גןתוכניתרג/ 1113"מתחם משטרת ר"ג"25/06/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2774הזרוע הצפונית של המע"ר27/09/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2479חידוש מתחם מגורים ברחוב קהילת ורשה - "מתחם השדרה" - שכ' הדר יוסף.15/03/2005
רמת גןתוכניתרג/ 1223מגורים ברחוב נתן17/01/2005
גבעתייםתוכניתגב/ 390/ א/ מחשינוי הבינוי במכתש23/05/2004
בני ברקתוכניתבב/ 725הרחבת רח' זוננפלד - הרחבת דירות29/02/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3272הברזל 27 -הנחושת 415/01/2004
תוכניתתממ/ 5/ 2תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 2-נחל ירקון30/10/2007