ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2003070 מתאריך 02/10/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 03/ 5391אי מתן החלטה בבקשה להצבת מתקן תקשורת
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5433שיפוץ מרפסת קיימת והחלפת גג
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5437היתר לתוספת קומה ליח"ד נפרדת
רמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 03/ 5432היתר להריסת מבנה קיים והקמת מבנה מגורים בן 5 קומות
רמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5396אי מתן החלטה להקמת מתקן תקשורת
חולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 03/ 5427אי מתן החלטה להתקנת אנטנת תקשורת
חולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 03/ 5388אי מתן החלטה להקמת אנטנות