ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 827 מתאריך 28/01/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הרצליהתוכניתהר/ ד/ 5310דרך מס' 531
רמת גןתוכניתרג/ 1113"מתחם משטרת ר"ג"25/06/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2594מתחם אחוזת בית22/03/2007
רמת גןתוכניתרג/ 1257מתחם עילית31/08/2005
הרצליהתוכניתהר/ 1485/ אתוכנית עפ"י סעיף 17814/12/2004