ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 828 מתאריך 02/02/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הרצליהתוכניתהר/ ד/ 5310דרך מס' 531
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2531מרכז הספורט הלאומי - הדר יוסף15/03/2005
בני ברקתוכניתבב/ 671ישיבת סלובודקה17/04/2005
בני ברקתוכניתבב/ 692אולם שמחות27/06/2004
קרית אונותוכניתתממ/ 311/ 1קביעת זיקת הנאה למעבר
קרית אונותוכניתתממ/ 299/ 1הגדלת שטח יח"ד14/07/2004
בני ברקבקשה ועדה מקומית520/ 85/ 7בקשה לבניית בית כנסת ומרתף
תוכניתתממ/ 5/ 2תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 2-נחל ירקון30/10/2007