ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'

מס' 38 מתאריך 21/03/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3539/ 87/ 7בקשה לפטור מתקן חניה ל-7 מקומות חניה
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3538/ 87/ 7בקשה לפטור מתקן חניה
בני ברקבקשה ועדה מקומית522/ 85/ 7ישיבת מנחת יצחק הושע 8 בני ברק
הרצליהבקשה ועדה מקומית671/ 83/ 7בקשה לסטייה מתקן חנייה רח' מורדי הגטאות 39 הרצליה
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3543/ 87/ 7ערר על תנאים יהודה מרגוזה 44 תל אביב
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3542/ 87/ 7אישור פטור מהסדר חניה למקום אחד רח' מאור הגולה ת"א
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3544/ 87/ 7ערר על תנאים ברח' רוקח 19 ת"א
תל אביב-יפוישות כלליתתא/ 2451/ 4/ תעאמרכז רפואי איכלוב
תל אביב-יפוישות כלליתתא/ 2518/ 2/ תעאמתחם ויצמן ברקוביץ
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3545/ 87/ 7ערר על תנאים ברנדס 5
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3546/ 87/ 7תוספת בניה בקומת קרקע לאחר לצד בשטח של 19.96 מ"ר