ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'

מס' 39 מתאריך 13/06/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 1205תכנית מפורטתץ מס' 120519/04/1973
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3519/ 87/ 7פטור מתקן חניה
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3522/ 87/ 7פטור מתקן חניה ברח' אחד העם 77 ת"א
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3533/ 87/ 7פטור מתקן חניה שלומציון המלכה 7
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3548/ 87/ 7פטור מתקן חניה בורלא יהודה 9 ת"א
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3549/ 87/ 7אישור פטור מהסדר חניה ברחוב עברי 8 ת"א
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3551/ 87/ 7אישור פטור מהסדר חניה ברח' סנהדרין 12 ת"א
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3550/ 87/ 7פטור מהסדר חניה ברח' פטאי יוסף 18 ת"א
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3552/ 87/ 7אישור פטור מהסדר חניה רח' ורדיאל 28
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3553/ 87/ 7פטור מהסדר חניה פיזי עבור הגדלת דירה
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3554/ 87/ 7פטור מהסדר חניה פיזי עבור הגדלת דירה. אחרון יוסף 15