ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 845 מתאריך 28/06/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2582מיתחם מגורים בני אפריים (חלקה 7)30/11/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2531מרכז הספורט הלאומי - הדר יוסף15/03/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2988מתחם סומייל15/01/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2611"שכונת פועלים ג'"07/07/2005
בני ברקתוכניתבב/ 671ישיבת סלובודקה17/04/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2950מתחם זיקית17/04/2005
הרצליהתוכניתהר/ 1485/ אתוכנית עפ"י סעיף 17814/12/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3279הרחבת דירות גן- תל ברוך צפון14/12/2004
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3535/ 87/ 7בקשה להיתר לאנטנה סוללרית
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3534/ 87/ 7סלקום רח' גורדון 70 ת"א
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3536/ 87/ 7סלקום ישראל, נחלת בנימין 1 ת"א
תוכניתתממ/ 5/ 2תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 2-נחל ירקון30/10/2007