ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2004012 מתאריך 09/02/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 04/ 5104היתר לבניית מבנה מגורים בן 4 קומות
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5103לתנגדות להיתר לפתיחת דלת
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5102היתר לתוספת בניה
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5101תוספת בניה בקומת קרקע