ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 705 מתאריך 20/12/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2650/ בשימור מבנים ואתרים בתל-אביב04/09/2008
בת יםתוכניתבי/ 410דרום בת- ים20/03/2008
תל אביב-יפותוכניתתא/ 1365/ גמלון מטרופוליטן17/04/2005
הרצליהתוכניתהר/ 2010מלון אכדיה 2000
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2611"שכונת פועלים ג'"07/07/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2396/ בבית ספר הירקון02/04/2008
רמת גןתוכניתרג/ 1270הגדלת שטח מסחרי23/07/2007
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3219בית הקברות הלטיני27/02/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3428מגורים הירקון 9612/01/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3208נמל תל- אביב23/05/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3360מתחם הדולפינריום פיתוח מגורים מלונאות ומסחר
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3472מגורים פרויקט מאפו יהואש17/04/2005
רמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 347/ מחהגדלת השטחיםהעיקריים
רמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 370מגורים -הגדלת שטחיים עיקריים23/05/2006
גבעתייםתוכניתגב/ 448/ מחמגורים רח' ריינס28/08/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3444מלונאות ג30/04/2007
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3510שימור מבנה קיים ותוספת דירת גג רח' הירקון 9008/11/2005
רמת גןתוכניתרג/ 340/ ג/ 15הקמת מחסנים בכל אזורי המגורים16/02/2006
חולוןתוכניתח/ 522שינויי יעוד משצ"פ למגורים א - רח' עמוס
רמת גןתוכניתרג/ 1314/ 1הגדלת דירה08/11/2006
תוכניתתמא/ 36/ א/ 1תכנית מתאר ארצית לתקשורת - מתקני שידור קטנים