ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 853 מתאריך 27/09/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2531מרכז הספורט הלאומי - הדר יוסף15/03/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3007מרכז מסחרי כוכב הצפון23/06/2005
הרצליהתוכניתהר/ 1819שינויי יעוד מאזור חקלאי למגורים19/03/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 1656/ במרכז מסחרי ראשי עבר הירקון07/02/2007
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3248מיתקן ספורט ציבורי בצומת אבן גבירול - ש"י עגנון06/07/2009
בני ברקבקשה ועדה מקומית522/ 85/ 7ישיבת מנחת יצחק הושע 8 בני ברק