ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'

מס' 40 מתאריך 10/10/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2148/ אמתחם סונול22/05/2003
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3533/ 87/ 7פטור מתקן חניה שלומציון המלכה 7
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3552/ 87/ 7אישור פטור מהסדר חניה רח' ורדיאל 28
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3555/ 87/ 7תוספת בניה - כפר יונה פטור מהסדר חניה
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3556/ 87/ 7תוספת קומה - הנרייטה סולד 6 פטור מתקן חניה
תל אביב-יפוישות כלליתתא/ 2363/ 1/ תעא"לב ת"א אזור א' מגרש ה' - רח' בוגרשוב 14-16
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3558/ 87/ 7אישור תשריט חלוקה עבור שירותים ציבוריים בפארק הירקון
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3559/ 87/ 7תוספת בניה בקומת קרקע ביצרון 12 ת"א
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3560/ 87/ 7ביה"ס אלחריזי תל אביב
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3561/ 87/ 7שטח נמל ת"א 19
הרצליהבקשה ועדה מקומית672/ 83/ 7שימוש חורג ממגורים לבית קפה ברמות ים 8
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3563/ 87/ 7הקלה מגודל מגרש ופטור מתקן חניה
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3562/ 87/ 7פטור מדרישת חניה, שינויים פימיים וחלוקה מחדש קהילת לבוב