ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2004060 מתאריך 29/07/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 04/ 51878תוספת בנייה לשתי דירות קרקע
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51879תוספת בנייה בקומה א'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51880היתר להקמת מבנה בן 4 קומות
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51860היתר לתוספת ארובה למסעדה בקומת קרקע
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51076היתר למעקה ממדרגות לגג
גבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 04/ 51872אי מתן החלטה בבקשה להתקנת מתקן שידור