ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 865 מתאריך 10/01/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2539להתיר בנית בית מגורים הכולל שרותים מיוחדים לדיירי הבנין על ידי קביעת זכויות וה
תל אביב-יפותוכניתתא/ 1815/ ב"רח' הא באייר"10/04/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2774הזרוע הצפונית של המע"ר27/09/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2594מתחם אחוזת בית22/03/2007
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3040אולמי רסיטל13/09/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3001השןק הסיטונאי29/09/2005
אור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 227הגדלת שטחי מסחר17/08/2005
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3570/ 87/ 7בקשה לאשור בניית מדרך עץ ברח' התערוכה 3 ת"א