ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 872 מתאריך 07/03/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2540מרכז תערוכות וירידים30/04/2008
הרצליהתוכניתהר/ 1731/ בקופ"ח מכבי10/05/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2658/ בקריית עתידים שינויי בינויי25/01/2006
קרית אונותוכניתקא/ 365חדרים על הגג מגרשים 9-1012/01/2006
בני ברקתוכניתבב/ 754בית אבות/ מגורים-בנידיקט13/09/2005
בני ברקתוכניתבב/ 712רח' קלישר 3 - תוספת יח"ד