ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 710 מתאריך 20/06/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בת יםתוכניתבי/ 410דרום בת- ים20/03/2008
הרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2069תוכנית הר/ 2069
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3700תוכנית מתאר לצפון מערב העיר למגורים,מסחר,מלונאות
חולוןתוכניתח/ 524מתחם ראש פינה30/11/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3577/ מחמלון תל אביב13/05/2007
בני ברקתוכניתבב/ 795מבנה ציבור29/03/2007
רמת גןתוכניתרג/ 618/ בהגדלת שטח חדרי יציאה לגג רח' טבנקין 21,23,2513/05/2007
בת יםתוכניתבי/ 142/ 2/ אמגורים -רח' יצחק שדה19/06/2006
חולוןתוכניתח/ 539/ מחתוספת שטח בבנין מגורים
חולוןתוכניתח/ 526תוספת דירה בקומת קרקע22/03/2007
הרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2134קביעת 3 יח"ד בחלקות19/09/2007
חולוןתוכניתח/ 542רח' משה שרת -תוספת מרפסות מקורות27/02/2006
בת ים, חולוןנושאנוהל מיגון אקוסטי לכביש מנוהל מיגון אקוסטי
אור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 232הקמת שני גני ילדים - שינויי יעוד משצ"פ לשב"צ30/11/2006
נושאמינויי חבר בוועדת משנה א'מינוייו של מר נשרי כחבר בוועדת משנה במקום החבר עו"ד יעקב סאבו
תל אביב-יפונושאקביעת אזורים לפטור מולחו"קביעת אזורים לפטור מולחו"ף בתחום מרחב מקומי תל- אביב
תוכניתתמא/ 3/ 11/ גתכנית מתאר ארצית חלקית לדרכים במחוז הצפון18/12/2006