ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2005061 מתאריך 08/08/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5277בקשה להרחבת דיור
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5278מבוקש החלפת גג אסבסט בגג תיקני+שיפוץ קירות
בני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 05/ 5290התנגדות למתן היתר להריסת מבנה קיים ובניית בית מגורים בן 4 קומות
בני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 05/ 5292התנגדות למתן היתר להריסת בנין בן שלוש קומות ובניית בית מגורים בן 4 קומות
בני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 05/ 5294התנגדות למתן היתר להריסת מבנה קיים ובניית בית מגורים בן 4 קומות
בני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 05/ 5322התנגדות למתן היתר להריסת מבנה קיים ובניית חדש בן 4 קומות