ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 715 מתאריך 19/12/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 1767/ בתכנון מחדש את השטח הכלול בה, לקבוע אחוד וחלקה חדשים בהסכמת הבעלים, לשנות א21/10/1993
רמת גןתוכניתרג/ 1203ליראור28/06/2007
רמת גן, אפעל בית אבותתוכניתקא/ 368בית אבות אפעל30/11/2006
חולוןתוכניתח/ 522שינויי יעוד משצ"פ למגורים א - רח' עמוס
הרצליהתוכניתהר/ 1985/ 1מגורים גליל ים06/07/2009
אור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 519/ 9/ גמגורים -שכונת ראשונים27/11/2007
הרצליהתוכניתהר/ 2140/ מחשינוי יעוד מגרש משטח לבנין ציבורי לאזןר מגורים א
בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולוןנושאחניה מתחת לשטחים ציבורייםחניה מתחת לשטחים ציבוריים
חולוןתוכניתח/ 300/ 1/ א/ 2הגדלת שטח הבניה ביחידות צמודות קרקע25/09/2006
בת יםתוכניתבי/ 441הגדלת שטחי בניה מ- 100 מ"ר ל-196 מ"ר08/11/2007
בת יםתוכניתבי/ 142/ 3/ אתוספת שטח ויחידות דיור למתחם המגורים15/01/2007
אור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 521קביעת שימושים נוספים בתחום התוכנית25/09/2006