ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'

מס' 46 מתאריך 29/01/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3593/ 87/ 7הבית ברח' פיארברג 16 - הקטנת תקן חניה
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3594/ 87/ 7פטור מהסדר חניה בנין לשימור
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3596/ 87/ 7פתור מהסדר חניה ברח' קראקוב 8 ת"א
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3595/ 87/ 7פתור מתשלום קרן חניה ברח' ליסין 25 ת"א
רמת השרוןבקשה ועדה מקומית437/ 8023/ 7אוהל קרקס ומבנה שרות
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3599/ 87/ 7פטור מחיזוק הבנין
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3598/ 87/ 7הקטנת תקן חניה
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3597/ 87/ 7פטור מדרישה בהחלטת רשות רישוי