ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 915 מתאריך 10/04/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3444מלונאות ג30/04/2007
חולוןתוכניתח/ 501מגדלים בשדרה12/12/2007
חולוןתוכניתח/ 300/ 3/ א/ 1מתחם נאות שושנים- מגורים08/06/2006
בת יםתוכניתבי/ 142/ 2/ אמגורים -רח' יצחק שדה19/06/2006
הרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2134קביעת 3 יח"ד בחלקות19/09/2007
אור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 232הקמת שני גני ילדים - שינויי יעוד משצ"פ לשב"צ30/11/2006