ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - רשות רישוי מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2006002 מתאריך 13/03/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומיתרש/ 06/ 004גשר הולכי רגל ואופניים מעל נחל איילון
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומיתרש/ 06/ 003גשר להולכי רגל ואופניים מעל נחל איילון (A)