ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 723 מתאריך 24/07/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3191שכ' פלורנטין
רמת גןתוכניתרג/ 1302התחדשות עירונית27/02/2011
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3250לב המע"ר הצפוני25/08/2009
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3263הגדלת זכויות בניה לתעסוקה לבניין קיים ברח' הברזל08/11/2007
רמת גןתוכניתרג/ 1361התחדשות עירונית רח' מנשה השר משה06/07/2009
הרצליהתוכניתהר/ מק/ 2135איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2527/ אמגורים גבעת אנדרומדה06/07/2009
רמת גןתוכניתרג/ 1117/ 1תוספת שטח ויחידת דיור20/03/2008
גבעתייםתוכניתגב/ 478מגורים-רח' בן ציון ישראלי24/10/2007
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3484שירותי חוף הים06/04/2009
הרצליהתוכניתהר/ 1941/ אשינויי יעוד קרקע מאזור חקלאי א' לשצ"פ,למרכז ספורט,לשב"צ,ולמגורים.
רמת גןתוכניתרג/ 1396שינוי יעוד מדרך קיימת למבנה ציבור02/04/2008
הרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2121קביעת דרך משולבת -כפר שמריהו11/11/2008
הרצליהתוכניתהר/ 2142מעונות סטודנטים20/02/2008
הרצליהתוכניתהר/ 2055שינויי יעוד משצ"פ למגורים31/07/2008
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3438/ 77תוספת זכויות בניה,שטחי ציבור ושימושים לצורך פיתוח ושיקום -צפון שכונת פלורנטין
רמת גןנושא126/ 26/ 51בקשה לאשור הסכם מיום 13.09.05 בין עיירית רמת גן לבין ניציבים נכסים וציוד בע"מ
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה16/08/2007