ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2006010 מתאריך 02/02/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 05/ 5276תביעת פיצויים בגין אישור תוכנית בי/ 352 / א'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5517היתר לשימוש חורג ממרתף למשרדים למקצוע חופשי לצמיתות
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5519היתר לשימוש חורג ממחסן במרתף למכון כושר
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5520תוספת בניה בקומה א'
רמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 05/ 5521בניית גדר בגבול צידי בבניין דו משפחתי
בת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 05/ 5548תביעת פיצויים בגין תכנית בי/ פצ/ 352
הרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 05/ 5603התנגדות לבניית 2 קוטג'ים הכוללים חניה, בריכת שחיה, ממ"ד, מרפסת וגדר
גבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהגב/ 06/ 5057התנגדות למתן תוקף לתוכנית גב/מק/ 474