ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 923 מתאריך 03/07/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2594מתחם אחוזת בית22/03/2007
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3319מתחם יצחק שדה (חסן ערפה)28/11/2005
רמת גןתוכניתרג/ 1004/ 1המשולש הגדול21/09/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2597/ אמתחם רמז ארלוזורוב שינויי ייעוד שטח ציבורי למגרש בייעוד מגורים29/06/2009
בני ברקתוכניתבב/ 732שינוי יעוד ממגורים ב' לאזור מגורים מיוחד21/09/2006
בת יםתוכניתבי/ 424הקמת בנין מגורים רח' בן גוריון