ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'

מס' 50 מתאריך 16/07/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3604/ 87/ 7פטור מהסדר חניה בחנינא בן דוסא 26
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3607/ 87/ 7פטור מחיזוק מבנה
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3606/ 87/ 7פטור מתמא/ 38
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3605/ 87/ 7פטור מסידור חניה
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה18/05/2005