ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 929 מתאריך 11/09/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמת השרוןתוכניתרש/ 214/ ב/ 1בין רחוב הנביאים, הושע וכבישים ארציים מס' 5 ומס' 424/12/2009
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2594מתחם אחוזת בית22/03/2007
בת יםתוכניתבי/ 410דרום בת- ים20/03/2008
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3319מתחם יצחק שדה (חסן ערפה)28/11/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2668/ אמוסך דן24/10/2007
קרית אונותוכניתקא/ 346התחדשות עירונית שלמה המלך08/11/2007
חולוןתוכניתח/ 501מגדלים בשדרה12/12/2007
הרצליהתוכניתהר/ 1995דיור מוגן24/01/2007
הרצליהתוכניתהר/ 1985/ 1מגורים גליל ים06/07/2009
הרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2134קביעת 3 יח"ד בחלקות19/09/2007
בת יםתוכניתבי/ 424הקמת בנין מגורים רח' בן גוריון
בת יםתוכניתבי/ 142/ 3/ אתוספת שטח ויחידות דיור למתחם המגורים15/01/2007
רמת השרוןתוכניתרש/ 997בניה על גגות30/01/2007
רמת גןתוכניתרג/ 340/ ג/ 3/ 1קו בנין 0 למרתפים15/02/2007
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3603/ 87/ 7שימוש חורג - רוטשילד 13 ת"א
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3612/ 87/ 7הארכת תוקף החלטה לתוספת בניה בקומת קרקע