ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 725 מתאריך 30/10/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמת השרוןתוכניתרש/ 760אזור תעסוקה מסחר ובילויי [מזרחית למתחם הרב מכר}25/11/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2935הפרדס הקטן
רמת גןתוכניתרג/ 1351מתחם ז'בוטינסקי כולל ביטוח לאומי
רמת גןתוכניתרג/ 1071/ במתחם בין רח' האגדה ושדרות ירושלים
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3201מתחם דרך פ"ת- רח' הנגב05/08/2010
רמת השרוןתוכניתרש/ 816/ א/ מחמגורים מתחם נאות גלילות -צפון
אור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 520תוספת שטח עיקרי לשטח תעשיה20/08/2007
רמת גןתוכניתרג/ 1081/ גתוספת שטח לקירוי מרפסות20/03/2008
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3684מגורים -יבנאל צפון21/07/2008
רמת גןתוכניתרג/ 1259/ אהגדלת השטח למגורים- רח' החייל08/11/2007
רמת השרוןתוכניתרש/ 816/ א/ 1/ מחמגורים -מערב רמת השרון(ויסמן)
גבעתייםתוכניתגב/ מק/ 491"שינוי של הוראות לפי תכנית גב/380/א בדבר בינוי"
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2816/ אמגורים שדרות רוטשילד-אלנבי10/07/2008
קרית אונותוכניתקא/ 391תוכנית קא/ 39114/06/2007
רמת גןתוכניתרג/ 943/ אשיכון הצנחנים
בני ברקתוכניתבב/ 105/ מצ/ 1שימושים עיקריים במרתפים במבני ציבור22/05/2008
רמת גןתוכניתרג/ 1399שימור מבנה לשכת בן גוריון
רמת השרוןתוכניתרש/ 376/ א/ 1טרומפלדור 10 רמת השרון04/09/2008
אור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושא תוכנית אב לפסולת בנין מחתוכנית אב לפסולת בנין מחתוכנית אב לפסולת בנין
הרצליהתוכניתהר/ 1900/ 1תוספת שימוש מלונאי באזור תעשיה ותעשיה מיוחד21/07/2008
תוכניתתמא/ 13/ 12 כנרתתכנית מתאר ארצית - תמא 13 - הוספת הוראת גמישות לסעיפים הנוגעים לאופי האכסון26/04/2007
תוכניתתמא/ 38/ 1/ אתכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה - שינוי מס' 116/08/2007
תוכניתתמא/ 3/ 89גריעת דרך מהירה מס' 20 מדרך אזורית מס' 571 ועד דרך מהירה מס' 9.
תוכניתתמא/ 3/ 84תכנית מתאר ארצית לדרכים תמ"א 3 שינוי מס' 84-שינוי מערך הדרכים במרחב אילת-אילות26/04/2007
תוכניתתמא/ 3/ 90גריעת דרך אזורית 65726/04/2007
תוכניתתמא/ 15/ 1תכנית מתאר ארצית לתפרושת שדות תעופה - הוספת אתרים לשדה תעופה בינלאומי נוסף