ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2006013 מתאריך 13/02/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5462בקשה להיתר לתוספת בקומה א' שינויים פנימיים+חדר יציאה לגג
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5534הריסת קירות בק.ק. ושינויים חיצוניים
הרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 05/ 5537היתר לתוספת בניה לאחר ביצוע
קרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5538התנגדות לתוספת מרפסות לא מקורות
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5539בקשה לשינויים פנימיים ותוספת גגון
אור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 05/ 5544התנגדות לתוספת שטח לדירה בקומה א' בבית משותף