ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2006014 מתאריך 16/02/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 05/ 5409פיצויים בגין אישור תוכנית הר/ תפ/3/ 1711
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5540תוספת בניה ושינויים פנימיים בדירת גג
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5542תוספת בניה בק.ק. ועליית גג
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5543התנגדות לשימוש חורג ממגורים למסעדה
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5545בקשה לתוספת בניה והפיכת מבנה מגורים למבנה ציבור (בית ספר)
רמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרג/ 06/ 5051ערר בנושא קו מתח עליון 161 קו לאורך כביש מס' 4
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5058ערר בקשה לביטול הערת האזהרה בהיתר