ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2006016 מתאריך 23/02/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5556בקשה לתוספת בניה בקומה ג'
הרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 05/ 5566בקשה לפטור מתשלום פיצויים בגין תכנית הר/ 1977
רמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 05/ 5599התנגדות לשינויים פנימיים בסניף בל"ל