ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2006018 מתאריך 02/03/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 05/ 5436-5428ערר על ניתוק חשמל ומים
קרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5558אי מתן החלטה להיתר למתקן תקשורת על גג בנין של בזק
חולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 05/ 5560תביעת פיצויים בגין תכנית תב"ע תיקון מס' 14 א'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5561תוספת שטח בגג ושינויים פנימיים
בני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 05/ 5574אי מתן החלטה בבקשה להיתר למתקן תקשורת
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5604תוספת מעלית בחדר מדרגות וחדר מכונות על הגג