ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2006027 מתאריך 20/04/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5608איחוד 3 חנויות, תוספת גלריה ע"י חפירה לעומק הקרקע ללא שינויים חיצוניים
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5613בקשה לתוספת קומה בבנין, שינויים פנימיים, מרתף ומשטח יציאה מרוצף
הרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 05/ 5615בקשה לתוספת בניה בדיעבד
רמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 05/ 5617בקשה להקמת גדר
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5034בקשה לתוספת בניית פרגולה
קרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 06/ 5097התנגדות לבניית שתי קומות, פרגולה וגדרות
בני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 06/ 5130התנגדות לבנייה חדשה