ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2006039 מתאריך 28/05/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 05/ 5531התנגדות לתוספת בניה בק.ק.
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5043התנגדות להיתר לשימוש חורג מירקניה למשרד
רמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 06/ 5092בקשה לתוספת חדר יציאה לגג וממ"ד
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5100התנגדות להסבה של בנין משרדים למבנה מגורים ב-5 קומות ומסחר בקומת הקרקע
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5121התנגדות למתן היתר להסבה ממשרדים למגורים ב-5 קומות ולמסחר בקומת קרקע
רמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 06/ 5136התנגדות לשינויים בדירה
רמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 06/ 5208התנגדות להגבהת גדר ושיפוץ מדרגות