ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2006045 מתאריך 19/06/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 06/ 5020התנגדות לתוספת בניה
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 06/ 5118התנגדות לאשור תוכנית תא/מק/3593 הרחבת מגרש צבורי עבור בית פרנקפורט הדר יוסף
הרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 06/ 5142התנגדות לבניה חדשה
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5245התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש