ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 935 מתאריך 20/11/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בני ברקתוכניתבב/ 105/ צ/ 1הגדלת זכויות הבניה במגרש לבנין ציבורי22/03/2007
בני ברקתוכניתבב/ 552השלמת קומה
הרצליהתוכניתהר/ 1798מלון דירות פאת-ים
הרצליהתוכניתהר/ 1637שינוי יעוד שטחים וקביעת הוראות בדבר דרכים ברחובות נורדאו, המדרון, ודרך חיפה ת"
תל אביב-יפותוכניתתא/ 1367/ אהתוויה חדשה לדרך אשדוד
תל אביב-יפותוכניתתא/ 1111/ אשטחים מעבר לירקון
רמת השרוןתוכניתרש/ 697ביטול תכניות בנוי07/11/1991
רמת השרוןתוכניתרש/ 647קביעת שטח לבניני ציבור, אזור מגורים א', ב', ב1, ג'
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2594מתחם אחוזת בית22/03/2007
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2597/ אמתחם רמז ארלוזורוב שינויי ייעוד שטח ציבורי למגרש בייעוד מגורים29/06/2009
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3432מגורים- מתחם פרופס27/11/2007
חולוןתוכניתח/ 501מגדלים בשדרה12/12/2007
אור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 507מגורים,תעסוקה- שכונת נווה רבין20/08/2007
הרצליהתוכניתהר/ 2135איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים14/06/2007