ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 726 מתאריך 27/11/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הרצליה, רמת השרון, כפר שמריהותוכניתהר/ 4000שדה תעופה הרצליה
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3458מיתחמים עירוניים בעלי ערך ארכיטקטוני
רמת גןתוכניתרג/ 1307הר נפוליאון13/10/2009
רמת גןתוכניתרג/ 1259/ אהגדלת השטח למגורים- רח' החייל08/11/2007
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3676מגרש למבני ציבור בשכונת נווה שרת05/03/2009
תוכניתתמא/ 22/ 6תכנית מתאר ארצית ליער ויעור - הארכת תקופת המעבר להכנת תכניות מפורטות ליערות26/04/2007
חדרהתוכניתתתל/ 25/ 20הפרדה מפלסית חדרה (ירידה מכביש 65)02/05/2007
עמק חפרתוכניתתתל/ 26/ 23הפרדה מפלסית כפר ויתקין02/05/2007
תוכניתתתל/ 28/ 286הפרדה מפלסית תלמי יפה26/04/2007
שקמים, חוף אשקלוןתוכניתתתל/ 28/ 288הפרדה מפלסית מושב זוהר - דרך לחלץ26/04/2007
חיפהתוכניתתתל/ 25/ 5הפרדה מפלסית א.ל. זיסו, אל-עתיקה
תוכניתתמא/ 23/ א/ 3תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל - שינוי אתרי תחזוקה ותפעול למערכת הסעת המונים26/04/2007