ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב

מס' 2007001 מתאריך 21/01/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמת גןתוכניתרג/ מק/ 1218איחוד וחלוקה ושינוי מס' יח"ד26/03/2007
תל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3434הסדרת שטחים לבניה ברחוב הגולן 29 , שכ' רמת החייל15/05/2008
בני ברקתוכניתבב/ מק/ 3027תוספת 1 יחידת דיור לבית מגורים15/03/2007
גבעתייםתוכניתגב/ מק/ 494גבעתיים סיטי