ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 730 מתאריך 26/03/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חולוןתוכניתח/ 528תכנית לשימור אתרים ואזורים בחולון
קרית אונותוכניתקא/ 343/ מחמגורים- רייספלד
רמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 298/ אכביש 4612- קטע כביש שבין תכנית רג/ 1004/ א לדרך מס' 461
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2533/ אצהלה צפון21/01/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3484שירותי חוף הים06/04/2009
חולוןתוכניתח/ 545תוספת גלריות במתחם היוצר אזור התעשיה23/01/2008
בני ברקתוכניתבב/ 662/ אקוקה קולה בני ברק12/01/2009
קרית אונותוכניתקא/ 392פארק שטרן05/02/2009
בת יםתוכניתבי/ 468תוספת כיתות לימוד בבית כנסת קיים31/07/2008
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3255/ במיתחם ביצרון08/02/2010
דרום השרוןתוכניתתתל/ 26/ 186/ אהפרדה מפלסית אפק16/08/2007
תוכניתתתל/ 26/ 183הפרדה מפלסית פ"ת תחנת מעבר16/08/2007
תוכניתתתל/ 26/ 124הפרדה מפלסית נתב"ג05/11/2007
לודתוכניתתתל/ 26/ 202הפרדה מפלסית כפר חב"ד16/08/2007
תוכניתתמא/ 37/ ב/ 1תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לגז טבעי מכלול יבשתי צפוני, הוספת סעיף גמישות05/11/2007
תוכניתתמא/ 37/ ה/ 1תכנית מתאר ארצית מפורטת לגז טבעי מכלול ימי (פלמחים ושפד"ן) -הוספת סעיף גמישות05/11/2007