ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 957 מתאריך 04/06/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חולוןתוכניתח/ 442שינוי יעוד קרקע ממגרש מיוחד לאזור תעסוקה, לשימושיםמעורבים: משרדים ומסחר
תל אביב-יפותוכניתמתא/ 15מחלף אלוף שדה - בר אילן24/06/1990
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2616"בית גיל הזהב - יד אליהו"04/12/2008
תל אביב-יפותוכניתתא/ 1045/ בתכנון מחדש אזור התחנה המרכזית החדשה ע"י שלוב שלד הבנין הקיים מבחינת אופיו ותפ
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2662מעונות סטודנטים לאוניסרסיטת ת"א
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2541דיור מוגן לקשיש מעוז-אביב
תל אביב-יפותוכניתתא/ 1111/ אשטחים מעבר לירקון
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2689מתחם ציקלג31/07/2008
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3277מתחם לוינסקי07/10/2010
קרית אונותוכניתקא/ 361ביטול הפקעה25/09/2008
רמת גןתוכניתרג/ 1293/ אמגורים עם חזית מסחרית רח ז'בוטנסקי21/07/2008
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3658תוספת קומה וחדרי מלון -תוספת למצב מאושר12/12/2007