ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'

מס' 57 מתאריך 17/06/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3502/ 87/ 7פטור מתקן חניה, בן יהודה 120
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3628/ 87/ 7פטור מחיזוק מבנה לפי תמא/ 38
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3630/ 87/ 7בקשה לחידוש שימוש חורג משטח פתוח לעסק של חניית כלי רכב
אור יהודה-אזורישות כלליתניקוז/ מאא/ 07/ 01תכנית ניקוז של רשות ניקוז ירקון - הסדרת נחל אונו
תל אביב-יפוישות כללית3633/ 87/ 7שינוי שלביות בתכנית תא/ 2738 יהודה הלוי - סירקין
הרצליהבקשה ועדה מקומית677/ 83/ 7הקמת מתקנים ארעיים בחוף הנכים