ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 738 מתאריך 11/02/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמת השרוןתוכניתרש/ 446תוכנית נווה גן02/04/2001
בת יםתוכניתבי/ 427התחדשות עירונית מתחם בר אילן-חשמונאים05/01/2012
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3585חיבור בין מתחם נופי ים לכביש השרות של דרך נמיר
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3401שינויי יעוד מאזור תעשיה לתעסוקה יגאל אלון- עמק ברכה
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3388שכונת מגורים חדשה צפונית לגוש הגדול
רמת גןתוכניתרג/ מק/ 1345"בית גרונר"
הרצליהתוכניתהר/ 1920/ 1מתחם האוניברסיטה(הבינתחומי)09/02/2012
רמת גןתוכניתרג/ 340/ ב/ 3שימושים נוספים בבורסה14/09/2009
גבעתייםתוכניתגב/ מק/ 498"המכתש" גבעתיים - מרתפי חניה לציבור במגרש מסחרי
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3671תוספת שטחי מסחר להיכל הספורט נוקיה09/02/2012
אור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 238מגורים האיכרים 14-16 אזור
בני ברקתוכניתבב/ 810הקמת בנין מגורים07/03/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3793/ מחבנין מגורים -פינת הרחובות קק"ל ובן יוסף04/11/2009
רמת גןתוכניתרג/ 1381מגורים רח' השוטרת03/03/2009
נושאמחוז-תל-אביב(5)אישור פרוטקולים - ועדה מחוזית תל אביב
רמת גןתוכניתרג/ 949/ אמגדל מגורים -הדר על הפארק14/09/2009
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3742שינויי לתוכנית תא/ 2381/ א חניות היכל הספורט יד אליהו17/03/2011
גלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב, מקווה ישראלנושאועדת שימור למבנים בתחום שועדת שימור למבנים בתחום מקווה ישראל
רמת גןתוכניתרג/ 1345"מגדל גרונר"
גבעתייםתוכניתגב/ 498"המכתש" - מרתף חניה לציבור במגרש מסחרי04/12/2008
נושאדיור בר השגהדיור בר השגה
תוכניתתמא/ 30תכנית מתאר ארצית 30- דרום מפרץ חיפה
חוף הכרמל, עתליתתוכניתתתל/ 25/ 11הפרדה מפלסית עתלית מרכז24/07/2008
תמרתוכניתתמא/ 37/ א/ 1/ 4/ 1תמ"א מפורטת למערכת הולכת הגז הטבעי - מישור רותם ורמת חובב - שינוי במיקום התחנה21/07/2008