ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב

מס' 2007020 מתאריך 03/03/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 1111/ א/ 4איחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת הבעלים על מנת לאפשר בניית מתחם מגורים בן 198 יח"15/05/2008
תל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3434הסדרת שטחים לבניה ברחוב הגולן 29 , שכ' רמת החייל15/05/2008
אור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 2017"המצודה 5 - 17 אזור"05/08/2008
קרית אונותוכניתקא/ מק/ 183הסדרת הבניה ברח' כצנלסון 3516/06/2008