ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 996 מתאריך 15/09/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3248מיתקן ספורט ציבורי בצומת אבן גבירול - ש"י עגנון06/07/2009
גבעתייםתוכניתגב/ 358/ השינויים בשימושים באזור המיועד למרכז עסקים06/04/2009
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3448מגורים -יד אליהו דרום03/06/2009
הרצליהתוכניתהר/ 1985/ 1מגורים גליל ים06/07/2009
קרית אונותוכניתקא/ 343/ מחמגורים- רייספלד
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2902התחדשות עירונית -מתחם החרש והאומן07/03/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3094מתחם אברבנאל-אילת07/03/2010
רמת גןתוכניתרג/ 1361התחדשות עירונית רח' מנשה השר משה06/07/2009
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2343תכנית מיתאר מקומית מס' 234315/01/1987
קרית אונותוכניתקא/ 392פארק שטרן05/02/2009
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3255/ במיתחם ביצרון08/02/2010
בת יםתוכניתבי/ 469יעוד שטח למסחר ומשרדים ברחוב בלפור 8005/02/2009
תל אביב-יפוישות כללית3658/ 87/ 7פטור מתקן חניה - הגולן 32 תל אביב
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3660/ 87/ 7אישור לפי סעיף 97א',ב'