ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 997 מתאריך 22/09/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הרצליהתוכניתהר/ 1985/ 1מגורים גליל ים06/07/2009
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3255/ במיתחם ביצרון08/02/2010