ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 1001 מתאריך 17/11/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3596מתחם ליבר29/08/2010
רמת גןתוכניתרג/ 1420שביל מחבר בין רחובות גרנדוס וכנפי נשרים
אור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 210/ התוספת שטחים לדיור מוגן26/11/2009
רמת גןתוכניתרג/ 949/ אמגדל מגורים -הדר על הפארק14/09/2009
רמת גןתוכניתרג/ 1345"מגדל גרונר"